Saç Kurutma Makineleri

 

Telefon : 0312 215 31 52 - Fax : 0312 215 31 54 E-Mail : info@durallar.com

1996 yýlýnda temizlik makinalarý, çöp kovalarý ve otel ekipmanlarý sektöründe ticari hayatýna baþlayan firmamýz, her geçen gün büyüyerek ve kendini geliþtirerek, sektörünün önemli firmalarýndan biri haline gelmiþtir. Anýnda çözüm üretebilen konusunda uzmanlaþmýþ teknik servis hizmeti ile satýþ sonrasý hizmetlerini eksiksiz bir þekilde saðlayan firmamýz geçen 20 sene boyunca elde ettiði tecrübelerini siz müþterilerine aktarmaktadýr. saç kurutma makineleri, otel saç kurutma makineleri, saç kurutma makinasý, otel tipi saç kurutma makinesi,